Авточасти

За закона за управление на отпадъците и как той влияе на автоморгите

За закона за управление на отпадъците и как той влияе на автоморгите

За закона за управление на отпадъците и как той влияе на автоморгите

За да стартира работа една автоморга или един автосервиз, трябва да се съобразят с редица изисквания и нормативни разпоредби. Важно е също собствениците и управителите на бизнеса да са наясно със законовите рамки.

 

Законът за управление на отпадъците предвижда намаляване и предотвратяване вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и човека. Наредбите към него касаят всички видове производствени, битови, строителни и опасни отпадъци. Стоката /старите автомобили/, с които работят автоморите биват разглеждани като отпадъци. Затова е важно правилното прилагане на изискванията в работата на една автоморга.   

 

До края на тази година всеки може да предаде скрап на опраделените за тази цел търговци. Фирмите изкупуващи отпадъци, които обезвреждат стари автомобили, електроуреди и опаковки, трябва да се съобразят с банковата гаранция от 15 хиляди лева, както и със сумата от по 5 хиляди лева на площадка, приети от депутатите в началото на годината. В момента Законът предвижда изграждане на общински депа за рециклиране, което може да доведе до затруднения в частния сектор.

 

Важно управителите на автоморги да следят за измененията на закона и да следват всички наредби и препоръки. Така че гарантират ползотворна и безопасна работа на своите клиенти и служители. За работа на автоморгата не се изисква специално разрешително или лиценз, но пъпреки това обектът подлежи на проверка и контрол. Въпреки това е важно управителят и служителите да са запознати с основите на закона. Ако нямате време да прочетете целият закон или пък имате неясноти, може да се обърнете към специалист - адвокат или консултант. Те ще Ви дадат повече яснота за това как да разработите бизнеса си правилно и да запазите околната среда от замърсяване.

 

Ако все още Ви предстои откриване на автоморга, съобразете бизнес плана и модела за развитие на бизнеса си така, че да спазите нормативната уредба. Това ще предотврат редица проблеми в бъдеще и ще Ви осигури пълноценна работа и спокойствие. Ако се затруднявате може да потърсите франчайз за автоморги. Така ще се справите по-лесно с нормативните изисквания, а и ще сведете възможността за пропуски до минимум.