Авточасти

Как да си направим собствен бизнес план за автосервиз? Съвети за начинаещи! Част ІІІ

Как да си направим собствен бизнес план за автосервиз? Съвети за начинаещи! Част ІІІ

Как да си направим собствен бизнес план за автосервиз? Съвети за начинаещи!
Част ІІІ

В стартирането на ново бизнес начинание, обмислете всеки един детайл. В добър бизнес план, ще откриете добри възможности за справяне с възможни кризисни ситуации и ще проличи дали идеята наистина ще има успех. 

антикварни книги 

Доброто име се превръща в бранд, а брандът след време ще ви носи допълнителни ползи. Изберете местоположението, адресът. Запишете информация за контакти и лице за контакт.

Каква е същността и целите на автосервиза, каква е мисията на фирмата ви и кои са основните и конкурентни предимства. Съставете прогноза за потенциалните бъдещи продажби и печалби.

Опишете общо автосервиза. Каква ще е собствеността, каква ще е структурата на капитала? Каква част ще бъде собствен и каква привлечен? Прегледайте и опишете основните си продукти и пазари. Изберете къде ще разположите автосервиза като дадете обективна оценка на мястото.

 

Напишете целите на автосервиза като ги разгледате от различни аспекти. Отразете ги спрямо доходност, производителност на труда и пазара, производство, както с спрямо социалните цели на ресурсите. Опитайте се да сте обективни и да се съобразите с настоящите пазарни промени. Разгледайте също влиянието на околната среда, икономическата среда и анализирате външната среда. Ако се справите добре, ще сте успели сами да съставите PEST анализ.

 

Защо всъщност правите автосервиз? С какво е уникален той? Защо хората ще идват при Вас? Бъдете креативни и отразете продуктите, услугите, които ще направят автосервиза уникален. Важно е какви ще бъдат предимствата Ви в сравнение с конкурентите. Ако смятате, че нямате такива, по-добре не стартирайте.

 

Как ще създадете успешен маркетинг? Имате ли идеи? Кой ще Ви помогне? По какъв начин ще рекламирате, за да бъдете успешни?

 

Планирали ли сте кои ще са Вашите доставчици? Помислете и за начините на плащане! Не пренебрегвайте нито един от въпросите. По-добре се постарайте да намерите решение сега, отколкото да оставяте празни места и да разчитате на това, че отговорите ще изникнат в последствие.

 

Кой ще се грижи за персонала? По какъв начин? Как ще мотивирате хората не просто да работят, а да дават всичко от себе си и да полагат усилие нещата да вървят?

 

стари книги 

Следва финансовата част. Съставете си хипотетичен примерен баланс, обмислете възможни отчети за три и шест месеца напред. От Търговски регистър свалете и разгледайте отчети за минали периоди и се оренитерайте в това какви са очакванията ви и какво са постигнали конкурентите ви. Така ще се ориентирате в реалната пазарна обстановка.