Авточасти

Как да направим бизнес план за център за гуми? Съвети за начинаещи! Част ІІ

Как да направим бизнес план за център за гуми? Съвети за начинаещи! Част ІІ

Как да направим бизнес план за център за гуми? Съвети за начинаещи!
                                Част ІІ

Един добре съставен бизнес план би Ви бил прекрасен водач в начинанието, което сте избрали да стартирате. Всичко, което се изисква, е да отговорите на основните въпроси за стартирането и развитието на бизнеса. Избрали сте център за гуми? Започнете бизнес плана така:

 

В началото изберете име на центъра за гуми. Опишете потенциалното местоположение, адресът, информация за контакти, лице за контакт.

 

Продължете с описание на същността и целите на фирмата, нейната мисия, основни конкурентни предимства, продуктите и услугите, които ще предлагате. Съставете си прогноза за бъдещите продажби и печалби.

 

Направете описание на центъра за гуми. Какво ще е съотношението капитала – собствен и привлечен. Избройте основните продукти и съответните пазари. Какво местоположение предпочетохте? Защо? Направете му оценка от пазарна гледна точка.

 

Помислете и опишете какви ще бъдат целите на бизнеса ви по отношение на доходност, производство, производителност на труда, пазара, социални цели на ресурсите. Дайте гледната си точка на база настоящата пазарна ситуация. Обвържете отговорите със значението за околната и икономическата среда, като същевременно анализирате външната среда. Без да усетите сами ще сте съставили един PEST анализ.

 

А всъщност защо Вашият център за гуми е уникален? Дайте почва на идеите си и разкажете за всички продукти и услуги, които ще Ви направят най-предпочитания ценътр за гуми. Ако не вярвате, че това може да се случи, по-добре не започвайте. Изяснете конкретно предимствата си в сравнение с конкурентите. Бъдете честни и запишете слабостите си. Възможно е да получите идея как да ги преодолеете още докато ги записвате.

 

Добрият маркетинг ще привлече за Вас нови клиенти. Изберете подходящи канали за реклама, различна от тази на вашите конкуренти. Проучете разпределението на пазарните дялове на конкурентите в момента и помислете как да се наредите сред тях. С добра стратегия можете бързо да привлечете вниманието.

 

Какви гуми и джанти ще продавате в центъра? Какви допълнителни артикули можете да добавите, за да разнообразите артикулите и да разширите комплекса от продукти и услуги? Предварително изберете основните си доставчици. Сключете договори, ако е необходимо, за да сте сигурни, че ще имате добри партньорски отношения. Набележете си удобен начин на плащане на стоката, който да удовлетворява и двете страни. Предварително уточнете сроковете на доставка и всички други детайли.

 

Помислете по какъв начин ще бъде оформена управленската структура. Кой на кого ще бъде подчинен? Кой с кого ще работи в екип? Качественото управление на човешките ресурси води до по-добра производителност. Въпреки механизацията и компютъризацията на голяма част от процесите днес, човешкият фактор все още оказва най-силно влияние. Затова преценете внимателно какви ще са критериите Ви за най-ефективни служители. Каква трябва да бъде тяхната квалификация и образование. Създайте си план за брутни и нетни възнаграждения, бонуси, таргети и санкции, ако е наложително. Така ще ви бъде значително по-лесно при съставянето на бюджета с месечните разходи.

 

Направете финансов план на центъра за гуми. Това включва примерен баланс, както и отчети за определен период. В интернет прегледайте баланси на други фирми, които се занимават с гуми. Съставете си подробен погасителен план, в случай, че ползвате кредит.

 

И на края проучете икономическата обстановка на бизнес плана. Това са всички разходи по инвестициите, източниците за финансиране и плановете за инвестиции. Прогнозирайте общия обем на потенциалните приходи от дейността и изчислете общия размер на разходите. Анализирайте постоянните и променливите разходи. Опитайте да изчислите брутната и нетната печалба?

 

Бизнес планът ще ви даде насоки за бъдещата работа и ще ви мотивира да изпипате в детайли предстоящото начало.