Авточасти

Нов автосервиз? Документацията, която ни трябва!

Нов автосервиз? Документацията, която ни трябва!

Нов автосервиз? Документацията, която ни трябва!

Ако Ви предстои откриване на нов автосервиз, ще трябва да внимавате за редица съществени законови процедури и изисквания, които да следвате. В следващите редове, ще насочим вниманието Ви в най-съществените моменти по добре организираната документация.

 

Но първо място Ви е необходимо търговско дружество /фирма/. За да докажете на хората, че сте успешен и след време да искате да кандидатствате за кредит или по някаква нова европрограма за развитие на малкия бизнес, трябва да сте юридическо лице, което да докаже своите сподобности. Ако стоите тихомълком в сивия сектор, никоя банка не би Ви отпуснала кредит, защото няма да имате история във времето /отчети и баланси/ с които действително да гарантирате, че ще сте подходящ и стабилен кандидат за отпускане на кредит.

 

Ще ви е необходимо да изготвите програма за работа с отпадъци, договори за изкупуване на отпадъци със специализирани фирми, както и разрешителни от РИОС и РИОКОС. Ще трябва да помислите и за съставянето на Правилник за вътрешен ред, с който да оттоворите на институциите на въпросите къде е склада за консумативи, какво се случва с варелите с масла, охладителни и спирачни течности, къде съхранявате всичко това и как. Маслените филтри на автомобилите има изискване да се съхраняват отделно, като преди това са били отцедени от маслото.

 

Задължително трябва също да спазите и нормативите по пожарна безопасност. За целта трябва да изготвите пожарно досие, както и да обозначите с табели аварийните изходи / табелки ВХОД, ИЗХОД, АВАРИЕН ИЗХОД/. Също така трябва да поставите план за евакуация на помещението, на което да са обозначени всички пожарогасители. Специализирани фирми могат да помогнат в случая.

 

Колко персонал ще има автосервизът? Дори и един назначен човек, това означава да приготвите правилник за вътрешен трудов ред, Правилник за работни заплати, графици за работно време и отпуски, договор със Служба по трудова медицина /СТМ/, начални и периодични инструктажи по ЗБУТ /здравословни и безопасни условия на труд/. За всичко това следи инспекция по труда.

 

Уверете се, че сте изпълнили всичко документално, за да не си създавате неприятности. Така ще работите спокойно и без напрежение. Ако изпитвате затруднения, винаги може да се свържете със специалист в областта, който да помогне.