Авточасти

Изисквания за отваряне на автосервиз

Изисквания за отваряне на автосервиз

Изисквания за отваряне на автосервиз

За откриването на собствен автосервиз, нужно е да се запознаете със Закон за устройство на територията, Закон за управление на отпадъците, както и наредбите към тях. Запасете се с търпение, тъй като материята е изцяло юридическа и е трудна за четене. За сметка на това ще Ви се разяснят до голяма степен изискванията, а и ще възникнат редица въпроси. Важно е да се консултирате със специалист – юрист или счетоводител, вещи в областта. Тъй като никой няма да ви проведе директна лекция, трябва предварително да сте прочели материята и да отидете с конкретни въпроси и питания.

 

Благодарение на нормативните изисквания ще придобиете представа къде бихте могли да позиционирате автосервиза. Ако правите по-сероизна инвестиция и купувате земята, предварително проучете статута и се посъветвайте с архитекта на съответната община.  

 

Може също да се срещнете с експерта по отпадъците в РИОСВ по местонахождение на площадката. Така ще сте сигурни, че институциите няма да Ви създават неприятности в бъдеще.

 

Регистрирайте фирма и подгответе целия набор от документи към Инспекция по труда, Пожарна и РИОС и РИОКОС. Сключете също договор със Служба по трудова медицина /СТМ/ и изисквайте от тях необходимата помощ. Ако не сте наясно с процедурите и документите към държавните институции, винаги може да отидете на място и да попитате на информация или да разгледате сайтовете им онлайн. Работещите на информационните гишета са приветливи и изчерпателни, така че не се притеснявайте.

 

Задължително подгответе знак или табела: ЗАБРАНЯВА СЕ ТЮТЮНОПУШЕНЕТО, както и една с МЯСТО ЗА ПУШЕНЕ. За предпочитане е мястото за пушене да бъде извън автосервиза, далеч от всякакви леснозапалими вещества.

 

При разпределяне на визията и подредбата в автосервиза предвидете паркоместа за клиентите, както и определено място за готовите автомобили. Така няма да спирате работния процес, в случай че клиентът се забави с вземането на колата.