Авточасти

Работа на ABS системата

Работа на ABS системата

Работа на ABS системата

Атниблокиращата система е тази, която не позволява на колелата на автомобилите да блокират при рязко спиране /ABS/ или Anti – lock braking system. По този начин водачът запазва контрол на автомобила дори при аварийно спиране или сериозен проблем на пътя. Така се осигурява най – краткият спирачен път и се подобрява сигурността на пътниците. Системата автоматично регулира спирачното налягане, като при нормално каране и спиране, разлика няма. При рязко спиране обаче, антиблокиращата система се активира, усеща се хлътване и пулсиране на спирачния педал и целият автомобил започва да вибрира. При по – новите автомобили, системата ABS има четири отделни спирачни магистрали. По този начин към всяко колело може да се подаде различно налягане в зависимост от състоянието на пътя. Ако две от гумите са „стъпили” на лед, а другите две са останали на асфалта, тогава за първите е необходимо по – малко спирачно налягане. Чрез антиблокиращата система, автомобилът няма да поднесе и ще остане на пътя.

 

Основната роля на антиблокиращата система е да позволи на водача да не изгуби управлението над автомобила, причинено от липса на сцепление на гумите с асфалта или от рязко спиране. Чрез микрокомпютър, поставен на отделен електронен блок, се следи за работата на колелата. В самите колела се монтират датчици, които предават необходимата информация. Компютърът анализира получената информация и на база състоянието им управлява налягането на спирачната течност в тях. При хлъзга път и мокро време на пример, когато сме постаени в опасна ситуация и трябва да спрем рязко – на момента, натискаме спирачката и съединителя едновременно. В такава ситуация антиблокиращата система се активира и оптимизирането на процеса на спиране. Въпреки това дължината на спирачния път се определя от скоростта на колата и коефицента на сцепление на гумите със съответната настилка. Ако коефицентът е малък, то според физичните закони спирачният път ще бъде голям.

 

Колите с атниблокираща система имат вграден индикатор в таблото, с който се следи действието на самата система. При контакт индикаторът светва, като след потегляне при скорост около 5 км/час угасва. Това означава, че системата е в режим на готовност. В случай че индикаторът подаде сигнал без да е натиснат педала на спирачката, това е сигнал за предупреждение, че има проблем и системата не работи. При правилното функциониране на ABS, индикаторът трябва да светва само в режим на активиране на антиблокиращата система.