Авточасти

Бензинов двигател – начин на работа

Бензинов двигател – начин на работа

Бензинов двигател – начин на работа

Бензиновите двигатели са подвид двигатели с вътрешно горене. Горивото в тях се възпламенява и изгаря, като получената енергия от процеса се превръща в механична енергия и се използва за задвижване. Това е най – общата дефиниция, която можем да дадем за бензиновите двигатели.

 

Двигателят има определен брой цилиндри, в които има бутала, свързани заедно посредством мотовилки за коляновия вал. От коляновия вал движението се предава извън двигателя, за да задвижи съответната машина.

 

Бензинът или друг вид летливо гориво /може също да бъде газ или метан/ в по – новите двигатели се впръсква директно в цилиндрите, като впръскването се контролира от съответната електроника. При по – старите двигатели горивото се смесва с въздух предварително /извън самия двигател/, посредством карбуратор.

 

Според своя начин на действие, двигателите се делят на бутални, с цикал на Ото, шесттактови и с непрекъснато горене. Тъй като при всеки от тях съотношението на мощността към масата е високо, най – често биват използвани при различни превозни средства и други машини.

 

Най – широко разпространени може да се каже, че са четиритактовите двигатели. Всеки такт е процес на действие, така например при първия такт се всмуква горивната смес. Буталото в цилиндъра извършва движение от горната мъртва точка до долната мъртва точка. Следва процес на сгъстяване на горивото или втори такт. При него след затваряне на всмукателния клапан буталото на двигателя извършва движение от долната мъртва точка до горната мъртва точка. Създават се условия, благоприятни за възпламеняване на горивната смес. Това води до третия такт или така наречения работен ход на буталото. При него то извършва движение от горната мъртва точка до долната мъртва точка, като в следствие на процеса на изгаряне енергията се трансформира в механична – буталото се задвижва от изгарнето на горивната смес. Последния ход на буталото отново е от долната мъртва точка до горната мъртва точка, при което изгорелите газове се изтласкват през изпускателния клапан извън двигателя, за да дапочне процеса отново.    

 

За да увеличите живота на вашия двигател може да използвате препарати за профилактика и почистване. Използвайки ги редовно ще си осигурите по – дългия живот и по – добрата работа на вашия автомобил като избегнете неприятните и скъпи ремонти.